توزیع کننده باشید

 • اطلاعات تماس :
 •  
 •  
 •  
 •  
 • اطلاعات عمومی :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 • فعالیت‌های شرکت
 • آیا دارای زیرمجموعه‌ای هستید؟ اگر جواب بلی است، نامش را ذکر کنید.
 • آیا شما عضو گروهی هستید؟ اگر هستید، نامش را ذکر کنید.
 • آیا شما نماینده‌ای در سایر شهرها داشته‌اید؟ اگر بلی، در کدام شهر؟
 • تمامی فعالیت‌های شما(با بیان جزئیات)
 • لیدکننده هر نوع محصول
 • طراحی سیستم‌هایی تهویه مطبوع
 • مشاوره سیستم‌های تهویه مطبوع
 • قرارداد
 • خدمات
 • تاریخ تأسیس شرکت
 • فروش خالص طی 3 سال اخیر
  سال 2014 2013
  فروش خالص
  فروش داخلی
  بازارهای صادراتی

  سال 2012 2011
  فروش خالص
  فروش داخلی
  بازارهای صادراتی
 • آیا شرکت شما سهام‌دار دیگری دارد؟ اگر اینگونه است، نام سهام‌دار را ذکر کنید.
 • آیا شرکت شما فعالیت دیگری غیر از زمینه تهویه مطبوع دارد؟
 • نام انجمن‌ها و موسساتی که شرکت شما در آن فعالیت دارد را بنویسید.
 • کد امنیتی:
 • لطفا کد را در قسمت بالایی وارد کنید:
 • South America Africa West and East Europe Middle East and Gulf Region CIS Region and Middle Asia
 • Written and visual content in the site is provided by UNTES. It cannot be copied without permission
 • and cannot be quoted by giving reference. All rights reserved. 2015 ©
 • .Üntes HeatIng AIr CondItIonIng Company Inc
 • 53. Cad. 1450. Sok. Ulusoy Plaza No: 9/50 06520 Çukurambar - ANKARA
 • 00 91 287 (312) 90+    export@untes.com.tr