خط مشی کیفیت و محیط زیست

خط مشی کیفیت

مصوبات UNTES
دنبال کردن پیشرفت‌های تکنولوژیکی در زمینه دستگاه‌های گرمایشی- سرمایشی ، تهویه و تهویه مطبوع جهت افزایش دائمی سهم خود در بازارهای جهانی از طریق تولید محصولاتی با حداقل هزینه و حداکثر راندمان توسط فعالیت‌های تحقیق و توسعه
بهبود دائمی فعالیت سیستم از طریق فراهم کردن شرایط سیستم مدیریت کیفیت و افزایش اطلاعات، توانایی و کفایت کارکنان
فراهم کردن محصولات و خدمات با نهایت پاسخگویی به تغییر نیاز مشتری در طول زمان با درک سیستم مشتری محور
تشکیل محیط کارو ارتباط مؤثر داخلی برای رسیدن به اهداف با استفاده از منابع خود به نحو احسن

خط مشی زیست محیطی
شرکت UNTES که در تولید دستگاه‌های گرمایشی- سرمایشی ، تهویه و تهویه مطبوع فعال است، متعهد است که:
آسیب وارده بر طبیعت، خاک، آب و موجودات زنده را به حداقل برساند
مواد زائد جامد/مایع/گازی تولید شده در تمامی مراحل تولید کنترل و یک سیستم مدیریت زیست محیطی مؤثر (EMS) اعمال خواهد شد و نشان خواهد داد که مؤسسه ای وجود دارد که ازطریق تعهدات داخلی و ملی به محیط زیست احترام بگذارد.
فعالیت‌هایی در زمینه بهبود آگاهی‌های زیست محیطی کارکنان، فروشندگان و مشتریان انجام دهد.
فعالیت‌های مورد نیاز را برای استفاده بهینه ازانرژی و منابع طبیعی انجام دهد.
Clicks: 4370   |   Last Updated: 24.07.2015    Print Page


  • South America Africa West and East Europe Middle East and Gulf Region CIS Region and Middle Asia
  • Written and visual content in the site is provided by UNTES. It cannot be copied without permission
  • and cannot be quoted by giving reference. All rights reserved. 2015 ©
  • .Üntes HeatIng AIr CondItIonIng Company Inc
  • 53. Cad. 1450. Sok. Ulusoy Plaza No: 9/50 06520 Çukurambar - ANKARA
  • 00 91 287 (312) 90+    export@untes.com.tr