مولتی چیلرهای ترتیبی

 

 

کنترل چندین چیلر آبی
مدیریت آب مولتی چیلرها جهت مصرف بهینه انرژی
انتخاب حالت تابستان و زمستان برای پمپ‎‌های گرمایی
کنترل تمام پارامترهای عملیاتی
مدیریت نقطه تنظیم سیستم
آلارم‌های مختلف برای مدیریت کل سیستم

مولتی چیلرهای ترتیبی
  • مدولاریتی و کامپکتی را احساس کنید
  • اسناد

مولتی چیلرهای ترتیبی امکان کنترل و مدیریت سیستم‌های HVAC متوسط / بزرگ را که در آن چیلرهای آبی به صورت موازی متصل شده‌اند، می دهد.
بهینه سازی زمان عملیاتی و قابلیت ادغام و کنترل دستگاه‌های منفرد با هدف مصرف بهینه انرژی و تضمین مسئولیت در طول زمان.
قابلیت مدیریت یونیت‌ها به صورت FL-Full Load (مخصوص چیلرهای آبی با کمپرسور اسکرو) و به صورت PL-Part Load (مخصوص چیلرهای آبی با کمپرسور اسکرال)
نرم افزارموجود در قلب سیستم قادر به کسب و مدیریت متغیرهای اصلی چیلرهای آبی متصل می باشد.
این سیستم همچنین تضمین برقراری ارتباط و کنترل بین سیستم BMS اصلی و انواع سیستم را می دهد.

Tags:
Chiller, Air Cooled Chiller, Screw Chiller, Scroll Chiller, Rhoss Chiller, Chiller Turkey, Air Cooled Chiller, Package Chiller, Heat Pump, Heat Pump Chiller, Water Cooled Chiller, Freecooling Chiler, Untes Rhoss Chiller, Untes Rhoss,
Clicks: 3591   |   Last Updated: 7/27/2015    Print Page
  • South America Africa West and East Europe Middle East and Gulf Region CIS Region and Middle Asia
  • Written and visual content in the site is provided by UNTES. It cannot be copied without permission
  • and cannot be quoted by giving reference. All rights reserved. 2015 ©
  • .Üntes HeatIng AIr CondItIonIng Company Inc
  • 53. Cad. 1450. Sok. Ulusoy Plaza No: 9/50 06520 Çukurambar - ANKARA
  • 00 91 287 (312) 90+    export@untes.com.tr